ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ท่องเที่ยวแปดริ้วให้มีความสุขในยุค New Normal”   เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564   จังหวัดฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) อุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image