ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาสะพานถล่ม หมู่บ้านเลคการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา หน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประชุมติดตามผลการดำเนินการของคณะทำงานปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวในภาวะวิกฤต จากกรณีน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ หลังทำนบดินงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำท่าถั่วทรุดตัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโสธรวราราม วรวิหาร จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีน้ำเค็มรุกล้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ย้ำ!! ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ขณะนี้ถือเป็นวิกฤต สั่งการด่วน!!! ให้ทุกหน่วยงานระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำเค็มออกนอกพื้นให้เห็นผลโดยเร็ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมหารือเพื่อพิจารณาฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government