สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา “งดให้งบรับ” ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส มอบของขวัญปีใหม่ให้ชาวแปดริ้ว เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อนุญาตให้โรงพยาบาลพุทธโสธรใช้ประโยชน์บนที่ดิน 65 ไร่ รองรับการเติบโตของเมือง และ EEC ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ธ.จ.ฉะเชิงเทรา) แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมจัดประกวดสาวโรงงานใส่ผ้าไทยให้สนุก ปลุกกระแสสวมผ้าไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image