ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบันหลักของชาติ

image วิดีโอ
จิตอาสาพระราชทาน
แผ่นดินพระราชทาน ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar