ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 

ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 
“ ชม ชิม ช็อป แชร์ “ ในงานพบกับ มะม่วงนาๆชนิด เขียวเสวย น้ำดอกไม้ มะม่วงแรด ขายตึก ข้าวเหนียวมะม่วง มะม่วงกวน ต้นไม้อีกหลายพันธ์ุ รวมทั้งสินค้า Otop จากชุมชนต่างๆอีกด้วย 
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2564
 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
เวลา 09.00-21.00 น.คะแนนโหวต :