ประชุมกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ในปี 2565

📌ชูมาตรการ Covid free setting เน้นสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย SHA เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา

👍จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปิดประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตราการ Covid free setting และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทราได้กำหนดวิสัยทัศน์ของฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน มุ่งสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้

📌วันนี้ (24 พ.ย. 64) น.ส จิรดา พุลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเมืองสมาร์ทซิตี้มาร่วมประชุม เพื่อกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ในปี 2565

📍โดยที่ประชุม ได้มีข้อเสนอว่าควรส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งมีมาตรการ Covid free setting มีป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจน และเร่งประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม