สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ท่องเที่ยวแปดริ้วให้มีความสุขในยุค New Normal”   เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

          วันนี้ (31 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมร้านริเวอร์บาร์น ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ท่องเที่ยวแปดริ้วให้มีความสุขในยุค New Normal”  เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
         นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน และมีหน้าที่ถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดิโอ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตนเอง  ดังนั้นเพื่อให้การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ด้านเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพวิดิโอแล้ว ยังได้ให้ความรู้ในการผลิตข้อมูลข่าวสารสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการผลิตข้อมูลข่าวสารผ่าน One Page ด้วยภาพนิ่ง และภาพวิดิโอ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก และผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมเป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก PUBLIC STUDIO  /เพจรู้เรื่องแปดริ้ว และเวปไซด์ Thainewstation มาให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสร้าง One Page ด้วยภาพนิ่งและภาพวิดีโอ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม