สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเเบบเฉพาะพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเเบบเฉพาะพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วันนี้ (17 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา พันเอกปรัชญา เอี่ยมคง ผอ.สผบ.สบข.กอ.รมน. และคณะฯ ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเเบบเฉพาะพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพันเอกเฉลิม เนียมช่วย รอง กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุม
          พันเอกปรัชญา เอี่ยมคง ผอ.สผบ.สบข.กอ.รมน. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้กระทั่งจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็เช่นกัน เพราะการท่องเที่ยวนั้นสามารถสร้างรายได้สูงให้กับจังหวัดฯ ฉะนั้นการปรับตัวและการวางกลยุทธ์ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal โอกาสและศักยภาพของการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด 19 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของไทยทั้งภาพรวมและระดับจังหวัด รวมถึงชุมชนฟื้นตัว ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กลับคืนมาอีกครั้ง และในโอกาสเดียวกันนี้ รอง กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำคณะฯ เดินทางศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว และกรสบสักการะหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม