การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้

วันนี้ (14 ม.ค.65) ที่ห้องชลธี โรงแรมซันธารา รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP : KBO จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ร่วมด้วย นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฯ ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก กลุ่มผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP- KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่อยู่ในประเภท กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1-3 ดาว ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี 2557 – 2564

ซึ่งในปี 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เสนอให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พิจารณาคัดเลือก 32 ผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกให้เหลือ 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP: KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น วุ้นมะพร้าว , ไม้กวาดดอกหญ้า , กระเป๋าหนัง , ไข่เค็ม และข้าวกล้อง เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม