จังหวัดฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564

              วันนี้ (22 มี.ค. 2564) ที่ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (L – TAX ๓๐๐๐) ที่ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 49 แห่ง และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 59 แห่ง ทั้งนี้ที่ประชุมมีการเสนอแนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment อีกทั้งได้มีการแจ้งผลพิจารณาเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง (Info ระบบใหม่) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม