ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) อุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

             วันนี้ (20 มี.ค.64)   ที่ศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาริมน้ำ) วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก ) อุทิศถวาย พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12  ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564  สิริอายุรวม 95 ปี พรรษา 63   โดยมี ศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทไทย-จีน เข้าร่วมพิธี
ภายในพิธี ประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ พระราชภาวนาพิธาน  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้ามณฑลพิธีกงเต็ก จากนั้น พระอาจารย์จืนธรรมมานุกร ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม นำ พระสงฆ์จีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ อัญเชิญดวงวิญญาณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.(ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เข้าสู่มณฑลพิธี  พระสงฆ์จีนนิกายสังวัธยายขมากรรมสูตร และสวดพระพุทธมนต์ปิดมณฑลพิธีฯ
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต็ก) เป็นพิธีกรรมตามคติพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (สงฆ์จีนนิกาย) ในการประกอบปัตติทานกุศล คือ การอุทิศบุญกุศลถวายแด่ดวงวิญญาณพระเดชพระคุณซึ่งมรณภาพเพื่อเพิ่มพูนทิพยสุขในแดนสุขาวดีพุทธเกษตร โดยมีประวัติอ้างอิงตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานซึ่งพระบูรพาจารย์ได้อบรมสั่งสอนสืบต่อกันมาโดยนิยมเรียกนามพิธีในศัพท์ภาษาจีนว่า "กงเต็ก"  ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตอบแทนแด่บุคคลผู้มีพระคุณ อาทิเช่น พระมหากษัตริย์ บิดามารดา ครู อาจารย์ ซึ่งเป็นกิจที่มนุษย์เพิ่งจะทำเรียกว่ามนุษยธรรม
 ****************

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม