สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกว้างขวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกว้างขวาง
  วันนี้ (19 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมร้านดีเปรสโซ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ อป.มช. โดยมีเครือข่าย อป.มช.จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม
   นางสาวจุลพา ชลัษเฐียร รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจข้อมูลเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดเก็บเป็นศูนย์กลางข้อมูลเครือข่าย สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบฐานข้อมูลเดียวกันอย่างเป็นระบบ สะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะปัจจุบันสื่อออนไลน์ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย มีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเข้าถึงทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลต่างๆ มีทั้งที่เป็นข่าวจริง ข่าวเท็จ ข่าวปลอม ฉะนั้น การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ นอกจากทุกคนได้ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ฯ (อป.มช.)แล้ว ยังสามารถนำข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ขยายผลเผยแพร่ไปสู่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
******************

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม