เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบน้ำดื่มจากบลูเทคซิตี้เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบน้ำดื่มจากบลูเทคซิตี้เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
   วันนี้ (18  มี.ค.64) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ๊ค จากทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในโอกาสต่อไป 
ทั้งนี้การมอบน้ำดื่มเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้บลูเทคซิตี้จึงได้นำน้ำดื่มมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในการรับบริจาคเพื่อนำไปกระจายมอบต่อให้กับผู้ที่เดือดร้อน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
*******************

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม