จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ "มนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ "มนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำบางปะกง" 
วันนี้ (17 มี.ค.2564)  ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ "มนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำบางปะกง" ณ วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ)  ระหว่างวันที่ 15- 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้ำ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น/กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเพื่อลดปัญหาการจราจรทางบก โดยมี นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม