ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

                   วันนี้ (2 เม.ย.64)  ที่โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 โดยมี นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดีเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์"  ร่วมกิจกรรมฯ โดยร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่รอบโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติ สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  ที่มีพระราชประสงค์ ให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ  คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน
*************
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :