จังหวัดฉะเชิงเทราออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์

                   วันนี้ (31  มี.ค..64) ที่วัดสามกอ หมู่ 2 ตำบลสิบเอ็กศอก อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ) ออกให้บริการประชาชน พร้อมนำบริการของรัฐ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯพร้อมคณะมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กยากจน จำนน 20 ครอบครัว มอบพันธุ์ปลา  พันธุ์กล้าไม้ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับราษฎรที่ยากจน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ตรวจวัดความดัน เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมเยี่ยมชมการนำบริการเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน อาทิ ตลาดประชารัฐ สินค้าธงฟ้า ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การบริการด้านที่ดิน การเกษตร แรงงาน ไฟฟ้า ประปา การท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสุขภาพ สวัสดิการและการสงเคราะห์ เป็นต้น โดยมีประชาชนตำบลสิบเอ็กศอก และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :