บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรีในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคึกคัก ประชาชนมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ภายใต้มาตรการป้องกัน covid-19

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรีในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคึกคัก ประชาชนมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ภายใต้มาตรการป้องกัน covid-19
 เข้าวันนี้(28 มี.ค.64) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองฉะเขิงเทรา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนผู้มีสิทธิมายืนรอเพื่อใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบให้ลงคะแนน เวลา 08.00 น. ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีนายธีระ พรชูตรง ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์หน่วยเลือกตั้งด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า จังหวัดฉะเขิงเทรา ตั้งเป้าหมายว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  covid 19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ์ทุกคนด้วย หากผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิสูงเกินกว่ากำหนด จะมีหน่วยเลือกตั้งแยกพิเศษไว้ให้ พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ แบบ New Normal
สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวนหน่วยเลือกเทศบาลทั้งหมด 296 หน่วย มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 71 คน และมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 761 คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 165,536 คน  โดยกกต.ตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ร้อยละ 75% 
**********


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :