ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันนี้ (29 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้นำไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับเรื่องการสื่อสารที่สำคัญในพื้นที่ รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดยมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารที่สำคัญด้านในประเทศ 7 เรื่อง ประกอบไปด้วย การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว , การพัฒนาอาชีพและการจัดหางานหลังสถานการณ์โควิด-19 , ระบบสาธารณสุขแบบเชิงรุก , ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal , การควบคุมแรงงานต่างด้าว , ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และการปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ และด้านต่างประเทศ 4 เรื่อง ประกอบไปด้วย Tech and innovation , Health care , Hab Thailand และ Thai culture Universal soft power


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar