จังหวัดฉะเชิงเทรา Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน

                  วันนี้ (5 เม.ย.64)   นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการใน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19  เพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งวัคซีนที่นำมาทดสอบระบบนี้เป็นวัคซีน Sinovac โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจำนวน 240 คน ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 1,800 โดส  แก่กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 180 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 60 คนโดยใช้พื้นที่ชั้น 5 ของอาคารสนับสนุน โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นสถานที่การให้บริการฉีดวัคซีน ในรูปแบบ One Stop Service
                  สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนในวันนี้ ใช้ระบบเดียวกับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 8 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ เริ่มขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียน(ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2 การชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรอง  ซักประวัติประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์ "หมอพร้อม" ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนขั้นตอนการฉีดวัคซีนประมาณ 5-7 นาทีต่อคน หากสังเกตอาการอีก 30 นาที ในระหว่างการสังเกตอาการจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สังเกตและสอบถามอาการผู้ได้รับวัคซีนเป็นระยะส่วนการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีนและแบ่งการประเมินผลหลังการฉีดวัคซีนทันที และหลังจากนั้นจะประเมินผลที่ระยะเวลา 1 วัน 7 วันและ 30 วัน หลังการได้รับวัคซีนโดยบันทึกการประเมินในไลน์ "หมอพร้อม"
*******************
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :